Informatie

 
Jullie momentje

Echoscopie

Echoscopie

Echoscopie is in de loop der jaren een onderdeel geworden van de verloskundige zorg. Met alle onderzoeken, zo ook bij echoscopie, doen we deze alleen wanneer nodig. Echoscopie geeft informatie over de zwangerschap en jullie toekomstige kindje. We kunnen al veel zien maar nog lang niet alles. Daarbij rijst de vraag: willen we alles weten? Door je van tevoren goed voor te bereiden op de verschillende echo onderzoeken weet je wat je te wachten staat en wat je wel en niet te weten kunt komen.

Bij alle onderzoeken in de zwangerschap is het belangrijk om een geïnformeerde keuze te maken of je een onderzoek wel of niet wilt doen. Er is altijd een keuze, geen enkel onderzoek is verplicht.

Echoscopie binnen Verloskundigenpraktijk Enkhuizen & Andijk

In de praktijk hebben we sinds november 2015 echoapparatuur waarmee we een tweetal echo’s aanbieden: de vitaliteitsecho (standaard aangeboden) en de liggingsecho (op indicatie). Ellen heeft de basiscursus echoscopie gevolgd en voert daarom de echo’s uit binnen de praktijk. Er is bewust gekozen om alleen bovenstaande echo’s in eigen praktijk aan te bieden. Dit, om de kwaliteit van de echoscopie hoog te houden. De overige echo’s worden verricht bij Eva van Hoorn – centrum voor verloskunde en echoscopie.

Wat is een echo?

Echo is beeldvorming door middel van reflecties van geluid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ultrageluid: een geluid wat te hoog is om gehoord te worden door het menselijk oor. De inwendige organen kaatsen de geluidsgolven terug en de apparatuur zorg voor een vertaling van deze golven op het scherm. Het doel van echoscopie is de organen in het lichaam zichtbaar maken. In de zwangerschap kijken we naar het kind, de placenta (moederkoek) en de hoeveelheid vruchtwater. Tot nu toe zijn er uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen van het maken van echo’s. Een garantie dat ongewenste effecten nooit zullen optreden is helaas niet te geven, want het doen van betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek is ontzettend ingewikkeld. Daarom is voorzichtigheid altijd op zijn plaats.

Inwendige of uitwendige echo

Een echo in de zwangerschap kan op twee manieren gemaakt worden. De meeste echo’s in de zwangerschap (na 10 weken) kunnen uitwendig, via gel op de ontblote (onder)buik gemaakt worden. Voor een echo via de buik, is het handig als je blaas wat gevuld is. De volle blaas tilt de baarmoeder wat omhoog, waardoor het kindje beter te zien is.

In het begin (voor 10 weken) van de zwangerschap kan het nodig zijn om de echo via de vagina te maken, dit heet een inwendige echo. Het uiteinde van de echokop (transducer) komt op deze manier dichterbij de baarmoeder en daardoor is de zwangerschap beter zichtbaar. Om de smalle transducer wordt een condoom (geef het aan ons aan indien je een latexallergie hebt) gedaan met daarop wat glijmiddel waarna de transducer kan worden ingebracht. Het inbrengen hoort geen pijn te doen. Bij een inwendige echo is een lege blaas het beste. Sommige vrouwen hebben moeite met een inwendige echo, dit kan verschillende oorzaken hebben. Wat de reden ook is, bespreek het van tevoren, zo kunnen we samen naar een geschikte oplossing zoeken.

Vitaliteitsecho (eigen praktijk)

Het volgende wordt bij deze echo bekeken:

  • of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt;
  • of de zwangerschap intact is, dus of er hartactie zichtbaar is;
  • of je zwanger bent van één of meerdere kindjes;
  • hoe ver de zwangerschap ongeveer gevorderd is door een meting van het embryo (kindje).

Bij voorkeur maken we deze echo rond 8-9 weken zwangerschap, omdat er dan een duidelijke zwangerschap is vast te stellen. Bij uitzondering kan de echo vanaf 7 weken gemaakt worden. Voor de 7 weken kunnen er tekenen van een zwangerschap worden gezien, maar kan er vaak nog geen uitsluitsel worden gegeven over het wel of niet intact zijn van de zwangerschap.

Deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Termijnecho (Eva van Hoorn)

Het doel van de termijnecho is om te bepalen hoe lang je zwanger bent en hierbij de uitgerekende datum te bepalen. Dit wordt gedaan door middel van een meting van het kindje van kruin tot stuit (crown rump length; CRL). Deze echo wordt bij voorkeur gemaakt tussen de 10-12 weken zwangerschap, in ieder geval voor 14 weken zwangerschap.

Bij de termijnecho vindt dus geen meting van de nekplooi plaats. Indien bij de termijnecho op het oog wel een sterk verdikte nekplooi wordt gezien en gemeten (3,5 mm of meer) door de echoscopist, moet zij dit echter wel aan jullie vertellen omdat dit een verhoogd risico geeft op aangeboren afwijkingen.

De termijnecho wordt vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Combinatietest | Prenatale screening (Eva van Hoorn)

De combinatietest is niet in een paar woorden te omschrijven. Onderstaand een korte samenvatting van de test. Het is erg belangrijk om met de uitgebreide folder (Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom) de informatie aan te vullen. Ook kun je meer informatie lezen op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl je kunt hier ook een keuzehulp invullen, deze keuzehulp kun je ook uitprinten en meenemen naar het intakegesprek. Bij het intakegesprek bespreken wij deze informatie met jullie.

De combinatietest is een test waarbij wordt gezocht naar drie chromosomale afwijkingen: het Downsyndroom, Edwardssyndroom en Patausyndroom. Het onderzoek kent geen risico’s voor je kindje en wordt uitgevoerd tussen de 9 en 14 weken zwangerschap. De uitslag is in de vorm van een kansberekening, de combinatietest geeft dus geen zekerheid. Deze kansberekening wordt gemaakt op basis van drie factoren:

  • de leeftijd van de zwangere;
  • de nekplooimeting, deze meting wordt bij de echo gedaan;
  • bloedonderzoek

Meestal wordt de test in twee delen gedaan, één afspraak voor de bloedafname (rond week 10) en één afspraak voor de nekplooimeting (rond week 12). Beide afspraken zijn bij Eva van Hoorn.

Je ontvangt de uitslag van de test schriftelijk thuis. Er is bepaald dat de uitslag van de test verhoogd is bij een kans groter of gelijk aan 1:200. Bij een verhoogde kans word je zo snel mogelijk gebeld door de dienstdoende verloskundige, zij zal je dan meer vertellen over de mogelijke vervolgonderzoeken.

De combinatietest wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en is dus voor eigen rekening. De combinatietest kost €167,87 (betaling vindt plaats bij Eva van Hoorn, pinnen is mogelijk). Je ontvangt een nota, deze kun je indienen bij je zorgverzekeraar, sommige aanvullende pakketten vergoeden de test.

N.B. wij horen van sommige zwangeren dat ze naast de €167,87 betaald aan EVA van Hoorn echoscopie, ook nog via de verzekering een rekening van ongeveer €45 krijgen voor het laboratoriumonderzoek van het VU. Dit is een onterechte actie van het VU ziekenhuis. De echoscopisten van EVA van Hoorn zijn hard bezig om hier een oplossing voor te vinden. EVA van Hoorn echoscopie wil graag alle namen van zwangeren (en telnr en bankrekeningnr) verzamelen die dus ten onrechte deze rekening hebben gekregen.

20 wekenecho | Prenatale screening (Eva van Hoorn)

Ook bij de 20 wekenecho (tussen 18 en 22 weken zwangerschap) is een goede voorbereiding van groot belang om te weten wat je wel en niet mag en kunt verwachten van het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). Ook hierbij kun je de keuzehulp gebruiken. De 20 wekenecho is een medisch onderzoek en geen pretecho. Onderstaand is weer een korte samenvatting, meer informatie is te vinden in de uitgebreide folder: Informatie over de 20 wekenecho (doorlinken naar www.deverloskundige.nl/folders).

De benaming van de 20 wekenecho is dus ook wel SEO. Dit omdat het kindje structureel van boven tot onder wordt bekeken met echoscopie. Het hoofddoel van de 20-weken echo is onderzoek naar het wel of niet aanwezig zijn van een open rug of open schedel. Bij deze echo wordt verder gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen lichamelijke afwijkingen gezien worden of een verdenking hierop. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit, naar de locatie van de placenta en naar de hoeveelheid vruchtwater. Als de echoscopist het geslacht kan zien zal zij dit op verzoek vertellen.

De 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. Als er bij de 20 wekenecho een afwijking wordt gezien of een verdenking hiervan zal er een vervolgecho plaats vinden in een specialistisch ziekenhuis, wij werken hiervoor samen met het VUmc in Amsterdam. De 20 weken echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar (164,92 euro) en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Indicatie echo

Soms zijn er nog aanvullende echo’s op indicatie nodig in de zwangerschap. Dit kan om verschillende redenen zijn, als hier een indicatie voor is zullen we dit met je bespreken.